ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ PDF
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลแปลงที่ดิน
มาตราส่วน 1:4,000
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 พฤศจิกายน 2565
วันที่เผยแพร่ข้อมูล 3 พฤศจิกายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 3 พฤศจิกายน 2565