• ป่านันทนาการ 30 แห่ง ในประเทศไทย 55 total views 17 recent views

    ป่านันทนาการ หมายความว่า พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่อธิบดีประกาศกำหนดเป็นแห่ง ๆ ไป เพื่อให้บริการหรือให้ความสะดวกแก่ประะชาชนในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (ตามระเบียบกรมป่าไม้...
    สำนักจัดการป่านันทนาการ 11 มีนาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).