• พิกัดป่าชุมชน 619 total views 37 recent views

    เป็นพิกัดกลางแปลง ที่สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของป่าชุมชนนั้นๆ ได้ เเต่ไม่ระบุขอบเขตป่าชุมชน สะดวกในการเข้าถึง
    สำนักจัดการป่าชุมชน 10 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).