พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี2564

กรองผลลัพธ์
  • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2564 55 recent views

    ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ากับ 323,528,699.65 ไร่ สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ใช้...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 31 ตุลาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).