พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ แท็ค: ข้อมูลแผนที่ในประเทศไทย

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).