พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รูปแบบ: CSV DOC XLSX

กรองผลลัพธ์
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 24 recent views

    ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 3 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).