พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: จุดความร้อน Active Fire Hotspot

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).