พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
  • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ 10 recent views

    โครงการจัดทําข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจและวิเคราะห์สถานภาพของทรัพยากรป่าไม้ของประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 2 มิถุนายน 2566
  • รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 12 recent views

    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของส่วนผลิตกลัาไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ประกอบด้วย - แผน/ผล การเพาะชำกล้าไม้ - ชนิดกล้าไม้ 10 อันดับ ที่แจกจ่ายมากที่สุด -...
    สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 22 พฤษภาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).