• การแจกจ่ายกล้าไม้ 55 total views 8 recent views

    บันทึกการแจกจ่ายกล้าไม้ของหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ในสังกัดกรมป่าไม้ สามารถให้บริการแจกกล้าไม้ผ่านการจองผ่านระบบ (สำหรับหน่วยงานเพาะชำกล้าไม้ที่มีความพร้อม)
    สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 15 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).