พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2560

กรองผลลัพธ์
  • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2560 1 recent views

    กรมป่าไม้ได้มีการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบัน ทำให้ทราบถึงสถานการณ์การเพิ่มขึ้นและลดลงของพื้นที่ป่าไม้...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 3 พฤศจิกายน 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).