ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ ไม่ทราบ
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
สำนัก ศูนย์ กอง กลุ่ม ฝ่าย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 23 มกราคม 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 23 มกราคม 2567
สร้างในระบบเมื่อ 23 มกราคม 2567