พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แท็ค: Email

กรองผลลัพธ์
  • รายชื่อผู้ขอใช้ E-mail address ของกรมป่าไม้ 52 recent views

    ศทส. ปม. มีหน้าที่ให้บริการเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในการเปิดใช้งาน Email Address ในนามของกรมป่าไม้ โดยศทส. ได้เป็นผู้ดูแลระบบ Mail.go.th ในส่วนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้...
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3 กุมภาพันธ์ 2565