• คลังความรู้เรื่องเห็ด 71 total views 13 recent views

    เห็ดโคนกับปลวกและการเพาะเลี้ยงเห็ดโคน 2. เห็ดราทำลายไม้ 3. เห็ดในตระกร้าของวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น
    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 26 ตุลาคม 2566