• สื่อวีดิทัศน์วนเกษตรยั่งยืน 1819 total views 129 recent views

    สื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ในด้านวนเกษตรยั่งยืน มีอยู่ 8 ตอน ในรูปแบบวิดีทัศน์ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ YouTube
    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 9 พฤศจิกายน 2566