Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
จังหวัด text
จำนวน (ป่า) numeric
เนื้อที่ (ไร่) text
เนื้อที่ (ตร.กม.) numeric
ภาค text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่เผยแพร่ข้อมูล
สร้างในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 29 สิงหาคม 2565