ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ SHP
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ข้อมูลแนวเขตดังกล่าวไม่สามารถนำมาใช้ในการรับรองแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบรับรองโดยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เท่านั้น
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2 พฤศจิกายน 2565
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2 พฤศจิกายน 2565
สร้างในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2565