• ข้อมูลการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+) 20 total views 11 recent views

  ระบบจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน (eTree/SD+)
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 18 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลตลาดไม้ 16 total views 5 recent views

  เป็นข้อมูลจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการตลาดไม้ในแต่ละท้องที่ ซึ่งราคาไม้มีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับขนาดความโต อายุและคุณภาพเนื้อไม้
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 18 มิถุนายน 2567
 • ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร 13 total views 2 recent views

  ข้อมูลการนำเข้าไม้และของป่าเข้ามาในราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออก... 24 total views 7 recent views

  ข้อมูลการออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
  สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ 13 พฤษภาคม 2567
 • จำนวนผู้ขอรับกล้าไม้ 73 total views 10 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
 • จำนวนกล้าไม้ที่แจกจ่าย 60 total views 7 recent views

  ในแต่ละปีงบประมาณ จะมีการคำนวณพื้นที่สีเขียว ซึ่งคิดจากจำนวนกล้าไม้ที่ได้รับแผนปฏิบัติงาน และแจกจ่ายในปีนั้นๆ ซึ่งจะมีการติดตามผลการปลูกภายในปีเดียวกันกับที่แจกจ่ายกล้าไม้...
  สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 11 มกราคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).