พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: โครงสร้างองค์กร

กรองผลลัพธ์
  • ภารกิจหน้าที่สำนักจัดการป่าชุมชน 10 recent views

    ภารกิจหน้าที่ของสำนักจัดการป่าชุมชน
    สำนักจัดการป่าชุมชน 2 มิถุนายน 2566
  • โครงสร้างองค์กร 26 recent views

    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ได้มีการแบ่งส่วนราชการตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในตามอำนาจการบริหาร โดยมีหน่วยงานที่ตั้งส่วนกลาง และหน่วยงานในสังกัดที่อยู่ส่วนภูมิภาค
    สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ 17 กุมภาพันธ์ 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).