พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ รูปแบบ: CSV แท็ค: ป่าสงวน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).