• ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 254 total views 14 recent views

    ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน
    สำนักจัดการป่าชุมชน 14 มิถุนายน 2567
  • พิกัดป่าชุมชน 618 total views 38 recent views

    เป็นพิกัดกลางแปลง ที่สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของป่าชุมชนนั้นๆ ได้ เเต่ไม่ระบุขอบเขตป่าชุมชน สะดวกในการเข้าถึง
    สำนักจัดการป่าชุมชน 10 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).