ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLS
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด ไร่
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 1 มิถุนายน 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2 มิถุนายน 2566
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 24 เมษายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 9 พฤษภาคม 2567