ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 15 ธันวาคม 2566
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 15 ธันวาคม 2566
  สถิติทางการ
  สร้างในระบบเมื่อ 15 ธันวาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 ธันวาคม 2566