Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
จังหวัด text
จำนวนเรื่อง (ราย) numeric
จำนวนเครื่อง (เครื่อง) text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
สร้างในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 24 พฤศจิกายน 2566