• การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า 38 total views 4 recent views

    การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า จำนวนพื้นที่ที่อนุญาต ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่า แยกตามกิจกรรม ได้แก่ เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน การชลประทาน การไฟฟ้า การเหมืองแร่ ทางศาสนา การขุดดินทราย...
    กองการอนุญาต 27 พฤศจิกายน 2566
  • การอนุญาตตาม พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ 22 total views 2 recent views

    การอนุญาตตามพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พุทธศักราช 2545
    กองการอนุญาต 24 พฤศจิกายน 2566