พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: PDF

กรองผลลัพธ์
  • Report-2022 18 recent views

    รายงานผลการออกใบอนุญาต การตรวจสอบ และการรับรองมาตรฐานต่างๆ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 - 3
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 18 สิงหาคม 2565
  • รายงานโครงการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ปี 2564 48 recent views

    ประเทศไทยในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อ้างอิงจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ปี พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยมีพื้นที่เท่ากับ 323,528,699.65 ไร่ สำหรับการจัดทำข้อมูลสภาพพื้นที่ป่าไม้ ใช้...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 19 กรกฎาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).