Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
จังหวัด text
จำนวน (ป่า) numeric
เนื้อที่ (ไร่) text
เนื้อที่ (ตร.กม.) numeric
ภาค text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก ไม่มี
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2566