ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก อื่นๆ
จังหวัด
หน่วยวัด ไร่
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 12 กรกฎาคม 2566