Data Dictionary

หลัก ประเภท ป้ายกำกับ รายละเอียด
จังหวัด / ภาค text
เนื้อที่จังหวัด text
เนื้อที่ป่า 2564 text
ร้อยละพื้นที่จังหวัด text
เนื้อที่ไม่ใช่ป่า text
Province text

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก อื่นๆ
จังหวัด
หน่วยวัด ไร่
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2566