พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
  • สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th 43 recent views

    สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ภายใต้โดเมน forest.go.th รายวัน จัดเก็บข้อมูลโดยใช้บริการ Google Analytics
    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6 มิถุนายน 2566
  • ป่าสงวนแห่งชาติ 26 recent views

    ข้อมูลชุดนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ คือ ป่าที่ได้กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507...
    สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ 6 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).