ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2516
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ ใช่
  สร้างในระบบเมื่อ 11 กรกฎาคม 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2567