ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
นามสกุลของไฟล์ XLSX
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2562
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2566
การจัดจำแนก อื่นๆ
จังหวัด
หน่วยวัด ไร่
หน่วยตัวคูณ หน่วย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 3 กรกฎาคม 2566
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 3 กรกฎาคม 2566
สถิติทางการ ใช่
สร้างในระบบเมื่อ 3 กรกฎาคม 2566
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 13 กรกฎาคม 2566