• รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 5 total views 5 recent views

  การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 12 กันยายน 2566
 • ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างองค์กร 129 total views 9 recent views

  ภารกิจหน้าที่และโครงสร้างของสำนักจัดการป่าชุมชน
  สำนักจัดการป่าชุมชน 5 กันยายน 2566
 • พิกัดป่าชุมชน 211 total views 15 recent views

  เป็นพิกัดกลางแปลง ที่สามารถแสดงข้อมูลพื้นฐานของป่าชุมชนนั้นๆ ได้ เเต่ไม่ระบุขอบเขตป่าชุมชน สะดวกในการเข้าถึง
  สำนักจัดการป่าชุมชน 19 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).